top

Proiectare și Elaborare algoritmi

Elaborare algoritm software Idcon – software ingineresc pentru calculul structural al construcţiilor

Elaborare algoritm software Termoexpert – software ingineresc destinat auditorilor.

Elaborare algoritm software Scenariu de securitate la Incendiu – software profesional

Elaborare algoritm software TermicG– software folosit de specialiști

Activitatea editorială în domeniul ingineriei și construcțiilor