top

Inspiration Station

Abstract glass window roof architecture exterior

Certificatul Energetic – Cum poți obține o casă eficientă energetic?

Ce este un certificat energetic?

Certificatul energetic reprezintă un document cu caracter informativ.

În acesta se vor regăsi date cu privire la:

  • consumurile de energie ale unei clădiri,
  • emisiile de dioxid de carbon ale unei clădiri.

Datele înscrise în certificatul energetic sunt date care se calculează pe principii inginerești.

Consumurile de energie ale unei clădiri vor fi mai scăzute dacă aceasta este mai bine termoizolată.

Emisiile de dioxid de carbon ale unei clădiri vor fi mai scăzute dacă aceasta este mai bine termoizolată.

Pe certificatul energetic se vor înscrie date complete de identificare a obiectivului.

Cine întocmește un certificat energetic?

Certificatul energetic se întocmește de către un auditor energetic.

Auditorii energetici pot fi:

  • de gradul I și care pot emite certificate energetice pentru clădiri și apartamente sau
  • de gradul II și care pot emite certificate energetice numai pentru apartamente.

Auditorul energetic folosește în activitatea sa softuri de specialitate cum este Termic G, cel mai utilizat software pentru emiterea certificatelor energetice.

Auditorii energetici sunt specialiști atestați. Atestarea se face de către ministerul dezvoltării. Pentru a putea deveni auditor energetic trebuie să ai studii superioare în domeniul construcțiilor, să fii inginer sau arhitect.

A nu se face confuzia între auditorul energetic și verificatorul de proiecte sau expertul tehnic.

Un auditor energetic pentru clădiri este un specialist în eficiența energetică care efectuează o evaluare a consumului de energie al unei clădiri, identifică punctele slabe ale sistemului de încălzire, răcire, ventilare și iluminare și propune soluții pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirii.

Auditul energetic poate fi realizat pe clădiri rezidențiale sau nerezidențiale și poate fi utilizat pentru a identifica economii de energie, pentru a reduce costurile de energie și pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

În cât timp se eliberează un certificat energetic?

Un certificat energetic pentru apartament se poate elibera în maxim 24 de ore.

Un certificat energetic pentru o casă se poate elibera în maxim 24 de ore.

Un certificat energetic pentru o clădire nerezidențială complexă se poate elibera în 72 de ore sau mai mult în funcție de complexitatea clădirii.

Ce alte date mai conține un certificat energetic?

Auditorul energetic înscrie mai multe informații în cuprinsul unui certificat energetic.

De asemenea auditorul energetic trebuie să încadreze clădirea în clase de consum energetic de la A+, A până la G în care A+ reprezintă clădirea cu o performanță energetică ridicată iar G clădirea cu o performanță energetică scăzută.

Pentru a avea o performanță energetică ridicată este nevoie ca să avem o clădire bine izolată termic și care dispune de surse ecologice locale pentru prepararea energiei necesare.

Energia este:

  • pentru încălzire,
  • pentru prepararea apei calde,
  • pentru iluminatul interior,
  • pentru climatizare,
  • pentru ventilare.

Cu cât o clădire este mai bine izolată termic cu atât aceasta are un consum de energie mai scăzut și emisii mai scăzute de dioxid de carbon.

Cum poți obține o casă eficientă energetic?

O casă eficientă energetic se obține printr-o bună izolare termică.

Pentru acest lucru trebuie să se prevadă straturi bine izolatoare termic cu o grosime cât mai mare pentru: pereții exteriori, pentru planșeul superior, pentru planșeul inferior și pentru tâmplăria exterioară.

Este nevoie de asemenea ca să avem o clădire cât mai compactă, adică raportul între suprafața de anvelopă și volumul interior să fie cât mai scăzut. Un alt element important îl reprezintă un raport optim între suprafața de elemente vitrate din condiții normale de utilizare pentru asigurarea iluminatului interior și reducerea consumului de energie datorită pierderilor realizate prin intermediul suprafețelor vitrate.

Prin aceste măsuri vom avea un consum de energie scăzut, însă este nevoie să luăm măsuri și pentru ca acest consum să fie asigurat într-o măsură cât mai mare din surse de energie verzi locale, adică montate pe amplasament.

Astfel de surse de energie pot fi: pompele de căldură, panourile solare, panourile fotovoltaice, utilizarea de centrale pe peleți.

Write a Comment